Podrobný postup fungovaní portálu z pohledu zákazníka:


monitor A nebo pokud se vám nechce číst, můžete si pustit krátké informační video o WriteSquare.com

Začnete vytvořením pracovní nabídky (projektu) ve kterém přesně specifikujete vaše požadavky.
Vytvořený projekt bude automaticky odeslán ke schválení, po schválení které většinout proběhne za pár minut, bude projekt zobrazen v nabídce Aktivní projekty.
Zde bude k dispozici všem návštěvníkům webu, a registrovaní odborníci tady budou moci zadávat jejich vlastní nabídky - cenu, čas potřebný k vypracování.
Po obdržení nabídek od odborníků si můžete zvolit jednoho z nich, kterého uznáte jako nejvhodnější volbu. !V případě že odborník nevypracuje dohodnutou zakázku podle stanovených požadavků, je zákazníkovi vracená celá část zálohové platby!
Po obdržení platby na účet WriteSquare je vybraný odborník vyzván k vypracování zakázky.

Když jsou odeslané soubory v pořádku, zákazník potvrdí dokončení realizace projektu a odborníkovi je odeslána platba za realizaci projektu ponížena o 15% provizi.

Schéma procesu realizace projektu, platby a fakturace:

Čísla v kolečkách znázorňují časovou posloupnost realizace zakázky.

Zelená barva označuje kroky na portálu.

Fialová barva označuje pohyb peněz.

Modrá barva označuje fakturaci.

Zadej práci hned teď!

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na info@writesquare.com
nebo telefonicky na +420 702 936 616